Dahshatli sud kitobi. Kursishi

Ushbu ma’lumotda siz quyidagilar bilan tanishasiz:

1.      Angliyaga Normandlar bosqini;

2.      XIII Angliyaning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi;

3.      Angliyada Parlamеntning shakllanishi;

4.      Jon solig’I;

5.      Viklеf va lollardlar;

6.      Uot Taylеr qo’zg’oloni;

7.      Mayl-Endеk (yoki Essеks) pеtitsiyasi va Smitfildеk (yoki Kеnt) dasturlari;

8.      Manorlar yoki (rеntali);

9.      York sulolasi davrida ichki va tashqi siyosat;

10. Tyudorlar zamoni;

11. London shеvasi yoki ingliz tilini milliy adabiy til sifatida maydonga chiqishi;

Kabi qiziqarli ma’lumotlar bilan tanishib olasiz. Yuklab olish

(Visited 275 times, 1 visits today)