Ko'zi ojizlar

KO’ZI OJIZ KITOBXONLAR UCHUN O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI KUTUBXONALAR

Bozorov F.N. Namangan davlat universiteti magistranti.   Annotatsiya Maqolada o’tgan asrning 50-yillaridan boshlab O‘zbekiston Respublikasida ko‘zi ojizlar uchun maxsus kutubxonalarning tashkil etilila boshlanishi, viloyatlarda ko‘zi ojizlar kutubxonalarining tashkil etilishi,.