tarixga oid ma'lumotlar

Ibtidoiy jamoa tuzumi tarixi

Qadimgi dunyo tarixiga oid muhim va qiziqarli ma’lumot bilan tanishib chiqing! O‘tmish yodgorliklari tarixiy manba, ma’naviy qadriyatdir. Ibtidoiy jamoa davri insonning dastlab tabiat bilan kurashi, sivilizatsiya va madaniy manbalar.