XIX asr o’rtalarida xonliklar aholisining etnik tarkibi

19 asrning o‘rtalariga kelib, Buxoro amirligi, Xiva va Qo‘qon xonliklari aholisining
etnik tarkibi bir-biriga yaqin, asosan, o‘zbeklardan iborat bo‘lgan.
Shu bilan birga uchala xonlik hududlarida
1. tojiklar,
2. qozoqlar,
3. qoraqalpoqlar,
4. turkmanlar,
5. qirg‘izlar bilan birga
6. uyg‘urlar,
7. yahudiylar,
8. hindlar va boshqa elat vakillari ham yashagan.

Manba: 10-sin O’zbekiston tarixi 2022-yil nashri. 1-mavzu.

(Visited 1,798 times, 1 visits today)